و سکس - آمیزش جنسی

سکس و سکس و

سکس خانوادگی ما

سکس و آمیزش جنسی

عموی حشری

سکس و سکس تراپی

سکس و سکس خانوادگی

رابطه جنسی (سکس) و انواع آن

سکس و سکس سوسانو

سکس و سکس با

سکس و آشپزی

سکس و سکس با

سکس و راز و

سکس تراپی چیست و چه زمان باید از آن کمک گرفت؟

سکس و سکس خانوادگی

آمیزش جنسی

سکس و آمیزش جنسی

منم رو به بابا كردم گفتم بابا ميتونم ازت يه خواهش بكنم ، بابا گفت بگو عزيزم ، منم گفتم بابا جون اول از همه چي شد كه اين فكر يعني سكس خانوادگي به سرتون زد و دوم اينكه چرا تو اين يكسال به من چيزي نگفتيد.

  • اوج لذت جنسی یعنی ارضا شدن یا ارگاسم هم برای مرد و هم برای زن رخ می دهد.

  • چون قبلا آبم اومده بود مطمئن بودم كه حالا حالاها آبم نمياد و مصمم شدم بيشترين لذتو از ساك زدن و حال كردن با مامان رو ببرم ، آروم دستمو بردم روي سينه هاش و با سينه هاش شروع كردم به نرمي بازي كردن بايد اين حقيقتو قبول ميكردم كه از فرصت پيش اومده بايد كمال استفاده رو برد نبايستي غفلت كرد دو لعبت ناز و خوشكل توي اين خونه تمام هم و غمشون اين بود كه از جوونيه من حداكثر استفاده رو ببرن و من هم از تن و بدن و حرارت شهوت اونا كمال استفاده رو ببرم واسه همين بيكار ننشستم و فوري سر و ته شده و رفتم تا اينكه چشممو به جمال مكان خروج خودم هنگام تولد روشن كنم.
2022 www.neurant.com